top of page
Famore logo2.png

FAMORE

compass-g584011373_1920.jpg

Famore on terapia ja kuntoutuspalveluihin erikoistunut Helsinkiläinen yritys, jonka tärkeimpiin arvoihin kuuluu asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja lupaus yrittää parhaamme, jotta jokainen joka palveluitamme käyttää saisi kokea tulevansa nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Sinun on mahdollista hakeutua terapia asiakkaaksi helposti varaamalla itsellesi tai teille yhteisen ajan olemalla yhteydessä tai varaamalla ajan sähköisestä ajanvarauksesta. Sähköiseen ajanvaraukseen vapautetaan vain osa ajoista, joten otathan rohkeasti yhteyttä mikäli et löydä itsellesi sopivaa vapaata aikaa. Mikäli olet kiinnostunut koulutuspsykoterapiapaikasta otathan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Olemme Kelan palveluntuottajia sekä Nuotti-valmennuksessa että Oma väylä kuntoutuksessa. Kuntoutuksista voit lukea lisää kuntoutuskohtaisesti palvelut välilehdeltä. Näihin kuntoutuksiin voit hakeutua olemalla yhteydessä Kelaan. Voit olla yhteydessä myös kuntoutustiimimme jäseniin, jotka antavat mielellään lisätietoa tavastamme kuntouttaa.

Famore tarjoaa neuropsykiatrista valmennusta osana neuropsykiatrista kuntoutusta. Nepsyvalmennus on tavoitteellista valmennusta, jossa keskitytään tukemaan asiakkaan jo toimivia ominaisuuksia ja taitoja. Voimavarojen ja vahvuuksien avulla pyritään arjen toimivuuden ja oman toimijuuden vahvistamiseen. Valmennukseen voit hakeutua ilman lähetettä.

Työskentelemme yhteistyössä eri kuntien sosiaalihuollon työntekijöiden kanssa, jotta jokainen meiltä tukea saava perhe, vanhempi, aikuinen, lapsi tai nuori saisi juuri hänen tarpeitaan kuulevan tavan auttaa ja tukea. Erityisosaamisena neuropsykiatriset lapset ja nuoret sekä heidän perheidensä tukeminen, nuoruusikäiset ja vanhempien tukeminen sekä mielenterveydenhäiriöistä kärsivät perheet.

Famoren toimitila sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingin Lauttasaaressa lähellä Koivusaaren metroasemaa. Parkkipaikkoja löytyy toimitilan välittömästä läheisyydestä kadun varresta. Toimitilaan pääset suoraan katutasosta ja tila on esteetön. 

Tervetuloa osaavan kuntoutustiimimme asiakkaaksi!

Mia Björk-Niemi

PHILOSOPHY
DSZ5384.jpg
SERVICES
RATKAISUKESKEINEN TERAPIA/KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN JA NUORTEN TERAPIA(koulutuksessa)
KELA NUOTTI-VALMENNUS

Ratkaisukeskeinen terapia on tavoitteellista, voimavarakeskeistä ja tulevaisuusorientoitunutta terapiaa, jossa asiakas yhteistyössä terapeutin kanssa etsii ratkaisuja elämän pulmakohtiin. Valittavanasi on:

  1. Yksilöaika 45 min

  2. Yksilöaika 60 min

  3. Pari/perheaika 90 min

Ajanvaraus tällä hetkellä Minduun kautta

 

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on integratiivinen psykoterapiasuuntaus, joka on alun perin kehitetty lyhytkestoiseksi, joustavaksi ja ajallisesti rajatuksi. Tavoitteena on lisätä itseymmärrystä ja oppia uusia, joustavampia toimintatapoja, joiden avulla helpotetaan psyykkisiä oireita ja haasteita. Yhdessä psykoterapeutin kanssa potilas tutkii kokemusta minuudesta sekä sosiaalisesta identiteetistä. Tarkoitus on löytää uudenlainen jäsennys, joka toimii apuvälineenä myös psykoterapiajakson jälkeen. Terapian aikarajallisuus haastaa asiakasta löytämään oman toimijuutensa sekä voimavaransa elämän ongelmien kohtaamisessa. Työskentelyn tukena toimivat visuaaliset sekä kirjalliset kuvaukset.

Nuotti-valmennus on Kelan järjestämää, matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta 16-29 vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan. Työskentelyllä pyritään siihen, että nuoren mielenkiinto suuntautuisi vähitellen kohti opiskelu-tai työelämää. Työskentelyssä keskitytään nuoren vahvuuksiin ja voimavaroihin, joita hyödyntämällä tuetaan nuorta muutostyössä.

Vuoden 2024 alusta valmennamme Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ( pois lukien Espoo ja Kauniainen ) ja Helsingissä. Ruotsinkielellä valmennamme Itä-uudenmaan ja Keski-uudenmaan hyvinvointialueilla, pääkaupunkiseudulla ( Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa ) sekä Keravalla.

MITEN EDETÄ?

  1. Nuori tai nuoren kanssa työskentelevä taho soittaa Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205, jossa otetaan vastaan soittopyyntö.

  2. Kuntoutuksen asiantuntija ottaa nuoreen yhteyttä

  3. Nuorta haastatellaan puhelimitse ja hän voi jättää suullisesti hakemuksen sekä kuntoutukseen että kuntoutusrahaan

  4. Nuori saa päätöksen kuntoutuksesta ja valitsee itselleen valmentajan alueen palveluntuottajista.

  5. Valmentaja on yhteydessä nuoreen ja valmennus alkaa. 

Lue lisää Kelan esitteestä

KELA OMA VÄYLÄ KUNTOUTUS
SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET TUKITOIMET

Oma väylä kuntoutus on tarkoitettu 16-29 vuotiaille työssäkäyville, opiskeleville tai väliaikaisesti työelämästä poissaoleville nuorille, joilla on diagnosoituna autisminkirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea nuorta arjessa, opinnoissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa. Kuntoutus kestää noin 12 kuukautta, jonka aikana kuntoutettavalle järjestetään 27 yksilötapaamista, 10 ryhmätapaamista, 1-2 läheisten ryhmätapaamista sekä 3 seurantatapaamista.

MITEN EDETÄ?

 

1. Tarvitset lääkärin B-lausunnon tai vastaavan lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voit pyytää esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä, hoitavalta lääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta

2. Kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta, lomakkeella KU132, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja "Famore"

3. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA
Kela, PL 10, 00056 KELA.

 

Tarkemmat ohjeet hakemiseen täällä: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on avohuollon tukitoimi, jonka sosiaalityöntekijä voi tilata perheen tilanteen tueksi. Perheen huolet voivat liittyä esimerkiksi arjenhallintaan, kasvatuskysymyksiin tai perheen kokemaan muutos- tai kriisitilanteeseen. 

 Erityisosaamisenamme ovat neuropsykiatriset lapset ja nuoret sekä heidän perheidensä tukeminen, nuoruusikäiset ja vanhemmuuden tukeminen sekä mielenterveydenhäiriöistä kärsivät perheet.

Ammatillinen tukihenkilötyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista lapsen tai nuoren yksilöllisiä tavoitteita kunnioittavaa työskentelyä. Työskentely toteutetaan asiakkaan luontaisessa ympäristössä, jolloin on mahdollista myös harjoitella lapselle tai nuorelle mahdollisesti haastavia taitoja. 

Työntekijämme ovat sosiaali-ja terveydenhuollon, vähintään AMK tasoisen koulutuksen käyneitä alansa osaajia.

CONTACT

OTA YHTEYTTÄ

Lauttasaarentie 56 LT 10 00200 Helsinki

Puh: 046 9222 162

mia.bjork@famore.fi

  • Instagram
  • Facebook

Kiitos viestistäsi!

bottom of page