KUNTOUTUSTIIMI

Moniammatillista osaamista

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle kuntoutettavalle kokemus yksilöllisestä, jokaisen omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin pohjautuvaa kuntoutusta ja tukea sekä kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta 

Famore toimii Kelan Nuottivalmennuksen sekä Oma väylä-kuntoutuksen palveluntuottajana. Nuottivalmennus on matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, johon voi hakeutua ilman lääkärinlausuntoa. Huoli nuoren syrjäytymisriskistä riittää yhteydenottoon Kelaan, jossa arvioidaan kuntoutusmuodon tarpeellisuus ja oikea-aikaisuus. Kuntoutustiimistämme Mia Björk-Niemi sekä Taru Keskinen toimivat Nuottivalmennuksen valmentajina.

Oma väylä kuntoutus on tarkoitettu opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työstä poissa oleville nuorille tai nuorille aikuisille, joilla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD). Oma väylä-kuntoutustiimissä työskentelevät Mia Björk-Niemi, Taru Keskinen sekä Aki Kuitunen.

Ratkaisukeskeiseen terapiaan on mahdollista hakeutua joko yksin, puolison tai perheen kanssa yhdessä. Terapiatyötä Famorella tarjoaa Mia Björk-Niemi.

Ammattilaiset

Rustic Beach Path