top of page

KUNTOUTUSTIIMI

Moniammatillista osaamista

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle kuntoutettavalle kokemus yksilöllisestä, jokaisen omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin pohjautuvaa kuntoutusta ja tukea sekä kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta 

Famore toimii Kelan Nuottivalmennuksen sekä Oma väylä-kuntoutuksen palveluntuottajana. Nuottivalmennus on matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta, johon voi hakeutua ilman lääkärinlausuntoa. Huoli nuoren syrjäytymisriskistä riittää yhteydenottoon Kelaan, jossa arvioidaan kuntoutusmuodon tarpeellisuus ja oikea-aikaisuus. 

Oma väylä kuntoutus on tarkoitettu opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työstä poissa oleville nuorille tai nuorille aikuisille, joilla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD). 

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Kuntoutukseen voi osallistua aikuinen,lapsi tai nuori.Ala-ikäisten kuntoutukseen liitämme aina perhetyöskentelyn osaksi kuntoutusta. Nepsyvalmennukseen et tarvitse lähetettä vaan voit hakeutua valmennukseen ottamalla yhteyttä Famoreen. Valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus esimerkiksi kunnan sosiaalitoimen kautta.

Ratkaisukeskeiseen terapiaan on mahdollista hakeutua joko yksin, puolison tai perheen kanssa yhdessä. Terapiatyötä Famorella tarjoaa Mia Björk-Niemi sekä laillistettu sosiaalityöntekijä, perhepsykoterapeutti ja kohta valmistunut työnohjaaja ja organisaatiokonsultti Karin Heerman. Voit tiedustella myös sosiaalityöntekijä,perhepsykoterapeutti Veronica Lundqvistin palveluita. ( palvelemme myös ruotsiksi ja englanniksi )

 

Ammattilaiset

Rustic Beach Path
bottom of page