top of page

OMA VÄYLÄ-KUNTOUTUS

Oma väylä-kuntoutus, kenelle tarkoitettu?

Kelan Oma väylä-kuntoutus on tarkoitettu 16-29 vuotiaille työssäkäyville, opiskeleville tai väliaikaisesti työelämästä poissaoleville nuorille, jolla on diagnosoituna autisminkirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD).

Mistä oma väylä-kuntoutuksessa on kyse?

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea nuorta arjessa, opinnoissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa. Kuntoutuksella pyritään vahvistamaan itsetuntoa ja opetellaan ymmärtämään neuropsykiatrisen häiriön mukanaan tuomia piirteitä sekä opitaan uusia taitoja elämänhallinnan tueksi.

 

Kuntoutus kestää noin 12 kuukautta, jonka aikana kuntoutettavalle järjestetään 27 yksilötapaamista, 10 ryhmätapaamista sekä 1-3 seurantatapaamista.

Tapaamiset järjestetään Famoren Lauttasaaren toimipisteessä, kuntoutujan luontaisessa ympäristössä sekä etäyhteyden välityksellä.

Miten toimin jos haluan kuntoutukseen?

1. Tarvitset lääkärin B-lausunnon tai vastaavan lääketieteellisen selvityksen. Lausunnon voit pyytää esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä, hoitavalta lääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta.

2. Kuntoutukseen haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta, lomakkeella KU132, jonka liitteeksi lääkärin B-lausunto tulee laittaa. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja "Famore Oy".

3. Hakemus sekä liitteet postitetaan Kelaan osoitteeseen: Kela, Pl 10, 00056 KELA

Tarkemmat ohjeet hakemiseen Kelan sivuilta

DSZ5406.jpg
bottom of page