top of page

FAMOREN AVOPALVELUT

Famoren palvelut lapsille, nuorille ja perheille

Famoren avopalvelut on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille. Perheissä voi olla monenlaisia haasteita arjen sujuvuuden pulmista vakaviin lapsen kasvua ja kehitystä oleellisesti vaarantaviin huoliin. Avopalveluilla pyritään tukemaan lapsia, nuoria ja perheitä mm perhetyön, ammatillisen tukihenkilötyön, avoperhekuntoutuksen tai terapeuttisen tuen avulla.

 

Työskentely on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä, jossa pyritään löytämään ja hyödyntämään asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja, jotta pulma tai huoli poistuu tai vähenee riittävästi.

Erityisosaamisenamme ovat neuropsykiatriset lapset ja nuoret sekä heidän perheidensä tukeminen, nuoruusikäiset ja vanhemmuuden tukeminen sekä mielenterveyshäiriöistä kärsivät perheet.

Työntekijämme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon vähintään AMK tasoisen koulutuksen käyneitä alansa osaajia.

bottom of page