top of page

NEPSYVALMENNUS

Kenelle valmennus sopii?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja työskentelee asiakkaiden kanssa, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä kuten autisminkirjo, ADHD, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeuksia tai kehityksellinen kielihäiriö. Arkikielessä käytetään usein nimityksiä "nepsy tai neurokirjo". Joskus neuropsykiatristen oireiden taustalla on myös jokin vamma.

Valmennus suuntautuu kaikenikäisille ihmisille, joilla on neuropsykiatrisia oireita.Usein neuropsykiatrisesta valmennuksesta hyötyy koko perhe, etenkin kun kyseessä on alaikäinen lapsi tai nuori ja valmennuksen yhtenä tavoitteena on yhteisen arjen sujuvoittaminen. Nepsyvalmennuksesta hyötyvät myös päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät ihmiset.

Mitä valmennus on?

Valmennuksen luonne ja valmentajan rooli vaihtelevat valmennettavan iästä riippuen. Alaikäisten lasten perheissä etsitään usein myös vanhemmille keinoja tukea ja ohjata lasta sekä taitoja arjessa selviytymiseen kun taas esimerkiksi nuorten aikuisten valmennus voi pitää sisällään tukea itsenäistymisprosessissa ja taitojen harjoittelua ns. aikuisten maailmassa.

Valmennus on ohjaukseen perustuvaa, tavoitteellista voimavaroihin ja vahvuuksiin keskittyvää ammatillista tukea. Valmennuksella pyritään tukemaan asiakasta löytämään ja uskomaan omiin kykyihinsä sekä auttamaan itse itseään. Valmennuksen aikana harjoitellaan uusia taitoja, opetellaan keinoja toiminnanohjauksen ja arjen- ja elämänhallinnan tueksi.

Valmennukseen sisältyy usein myös erityispiirteiden työstämistä, sosiaalisten taitojen harjoittelua, itsetuntoon liittyvien pulmien käsittelyä sekä opintojen eteenpäin viemistä.

Tavoitteet

Tavoitteena on tukea eri elämänvaiheissa olevien lasten, nuorten ja aikuisten elämänhallinnan taitoja, uusien toimivien toimintatapojen löytymistä, kehittymistä ja oppimista sekä myönteisemmän minäkuvan muodostumista. Tavoitteena on oppia hyödyntämään omia vahvuuksia ja voimavaroja sekä löytämään tapoja selviytyä arjen pulmatilanteissa. Oleellista on myös uudenlaisen ajattelutavan omaksuminen ja itsemyötätunnon lisääntyminen omien erityispiirteiden suhteen.

Miten nepsyvalmennukseen pääsee?

Maksusitoumuksia nepsyvalmennukseen voit tiedustella oman hyvinvointialueesi sosiaali- ja terveystoimesta. Famore Oy toimii VAKEHYVAN hyvinvointialueen palveluntuottajana lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Sinun on mahdollista tulla valmennettavaksi itse maksavana myös ilman diagnoosia.

Girl and stuffed animal
bottom of page