Search
  • Mia Björk-Niemi

PAREMMAN ITSETUNNON JÄLJILLÄ

Miten kuvailisit itseäsi viidellä adjektiivilla? Millainen olet omasta mielestäsi? Meille suomalaisille liiankin tyypillistä on ajatella tai ainakin kuvailla itseämme negatiivisuuden ja vähättelevyyden kautta. Jos heitämme "mä nyt vaan oon tällänen" ajattelun kaatopaikalle ja kysyn uudestaan kysymyksen millainen ihminen sinä olet? Mitä ajatuksia jää jäljelle?
Itsetunnolla eli omanarvontunnolla tarkoitetaan kykyä pitää itsestä, arvostaa itseään ja luottaa omaan osaamiseen ja taitoihin. Itsetunto kuvaa sitä kuinka lähellä todellinen minä on haaveilemaamme ihanneminää. Mitä lähempänä nämä kaksi ovat toisiaan, sitä parempi on itsetunto. Vuorovaikutuksessa toisten kanssa saamme jatkuvasti palautetta kelpaavuudestamme. Ihanneminä puolestaan muokkaantuu usein kulttuurimme ja sosiaalisen ympäristömme mukaiseksi.Hyvään itsetuntoon kuuluu oleellisesti kokemus siitä, että kelpaa sellaisena kuin on, kaikista epäonnistumisista tai huonoista hetkistä huolimatta. Hyvä itsetunto ei ole riippuvainen suorituksista ja terve itsetunto auttaa iloitsemaan myös muiden onnistumisista ja hyvistä hetkistä. Suhtautuminen itseen ja muihin on hyväksyvä ja lempeä. Ymmärretään että virheistä ja mokista huolimatta ollaan silti hyviä ja osaavia tyyppejä.Itsetunto on läpi elämän muuttuva ominaisuus, jota voidaan harjoittaa. Kuitenkin perusta terveen itsetunnon kehitykselle luodaan lapsuudessa turvallisten vanhempien myötävaikutuksella. Nuoruusiässä itsetunnon tiedetään olevan useilla varsin alhainen ja ailahteleva. Aikuisikään mennessä itsetunto yleensä vahvistuu kun aikuisuuden roolit vakiintuvat ja vahvistuvat. Aikuisuudessa itsetunto harvemmin enää on yhtä ailahteleva kuin nuoruudessa.


Itsetunto voi saada kolauksia elämän aikana epäonnistumisista ja runsaat vastoinkäymiset voivat horjuttaa itsetuntoa pahastikin. On kuitenkin lohdullista että itsetunto voi hyvinkin palautua ja kasvaa paremmaksikin kuin ennen vastoinkäymisiä. Hyvä kasvattaa hyvää myös tässä tapauksessa ja kun asetetaan itselle riittävän haastavia mutta ei liian vaikeasti tavoiteltavia tavoitteita on onnistumisen mahdollisuus hyvä, ja onnistumisen tunteella on positiivinen vaikutus itsetuntoon. Tärkeää onnistumisen kannalta on tavoitteellisuus, joten


1. Valitse tavoite

2. Hanki kannustajia

3. Määritä hyödyt

4. Tiedosta jo tapahtunut edistys

5. Muodosta mielikuva edistyksestä

6. Totea haastekohdat

7. Kasvata uskoasi onnistumiseen

8. Anna lupaus

9. Seuraa edistystä

10. Varaudu vastoinkäymisiin

11. Juhlista onnistumisia!


Hyvän itsetunnon omaavana uskallat olla se, joka olet, ja tehdä mitä haluat. Jos näin ei ole, voit harjoittaa ja vahvistaa itsetuntoasi erilaisten harjoitusten avulla. Itsetunnon työstäminen on palkitsevaa ja elämänlaatua lisäävää sillä huono itsetunto voi hankaloittaa elämää ja aiheuttaa jopa sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja jännittämistä, jotka taas usein juontavat juurensa lapsuuden ajan uskomuksiin itsestä. Omatoiminen itsetunnon työstäminen ja kehittäminen toimii kun ihmisellä on perusasiat kunnossa. Mikäli taustalla on vaikeita tai jopa traumaattisia kokemuksia, on hyvä saada asioiden läpikäymiseen ja eteenpäin pääsemiseen apua ja tukea. On hyvä muistaa, että aina on mahdollisuus parempaan huomiseen ja varmempaan oloon itsensä kanssa, joten koskaan ei ole liian myöhäistä auttaa itseään mäessä ja oppia hyväksymään ja arvostamaan itsensä sellaisena kuin on.
Tartuthan käteeni ja lähde kanssani terapeuttiselle matkalle kohti parempaa itsetuntoa! Opit hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet, arvostamaan ja huomaamaan omat taitosi ja kykysi. Pää pystyssä ja hymy korvissa voimavarojen ja vahvuuksien avulla kohti haasteita ja uusia tuulia. Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan tapaaminen. Autan sinua mielelläni matkallasi!


Terveisin Mia
50 views0 comments

Recent Posts

See All