Search
  • Mia Björk-Niemi

Näkymätön nuori - Liian monelle nuorelle yksinäisyys on arkipäivää!

Nuorten yksinäisyys on yleinen mutta vaiettu ilmiö. Jokainen nuori kaipaa hyväksyntää ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tutkimukset osoittavat että yksikin hyvä ystävä auttaa suojaamaan nuorta yksinäisyyden aiheuttamilta haitoilta.

Yksinäisyys heikentää nuoren elämänlaatua heikentäen itsetuntoa-ja luottamusta sekä lisää riskiä erilaisiin mielialaongelmiin ja käytöksen pulmiin. Yksinäisyys lisää oleellisesti nuoren syrjäytymisriskiä.

Yksinäisyyden taustalla voi löytyä useitakin eri syitä. Nuoren voi olla vaikea tutustua uusiin ihmisiin jolloin ulkoiset tekijät, kuten muutto uudelle paikkakunnalle tai harrastusporukan hajoaminen voivat aiheuttaa nuoren jäämisen sosiaalisten tilanteiden ulkopuolelle.

Aikuisen on mahdollista auttaa nuorta selviytymään yksinäisyyden tunteen kanssa. Nuorella on tärkeä olla mahdollisuus puhua omista ajatuksistaan, tilanteestaan ja tunteistaan. Nuoren tilannetta auttaa oleellisesti kun hänen ympärillään on turvallisia, nuorta tukevia aikuisia, jotka kannustavat ja auttavat nuorta näkemään itsensä hyvänä vaikka yksinäisyys lannistaakin mieltä. Nuori tarvitsee sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja selviytyäkseen ja pystyäkseen liittymään ikäistensä porukkaan. Aikuinen voi harjoitella nuoren kanssa sosiaalisia taitoja ja tapoja tutustua toisiin nuoriin.

Yksinäisyydestä irti pääseminen voi tuntua vaikealta mutta se on täysin mahdollista. Yksinäisyys on ongelma, johon voi ja kannattaa hakea apua.

88 views0 comments

Recent Posts

See All