Search
  • Mia Björk-Niemi

SEIS SUORITUSPAKOLLE!

Updated: Oct 31, 2018


Mistä sinun arkesi koostuu? Pakonomaisesta suorittamisesta vai teetkö asioita, jotka tuovat sinulle mielihyvää ja antavat voimaa? Yksi ihminen ei kaikkeen pysty ja liika suorittaminen näkyy elämänlaadun heikkenemisenä ja uupumisena. Vaaditko sinä itseltäsi yhä enemmän ja enemmän vai tuleeko paine mielestäsi pelkästään ulkopuolelta. Näitä on hyvä pysähtyä miettimään ja tarkastelemaan oman arjen arvolähtökohdista. Voisiko hieman vähempi yrittäminen ja suorittaminen ollakin enemmän?

Jokaisella meistä on velvollisuuksia, joita on pakko suorittaa. Niistä monet voivat olla itselle epämieluisia mutta joiden suorittamisesta koemme siltikin mielihyvää. Mutta missä kohtaa suorittaminen kääntyy itseä vastaan?

Tavallinen suorittaminen palkitsee tekijänsä onnistumisen tunteella, jolloin myös ihminen voi levähtää suorituksen jälkeen. Suorittaja sitä vastoin on aina tyytymätön eikä hän juuri koskaan saa suorituksestaan nautintoa. Suorittaminen saattaa joillakin ulottua koko elämänalueelle, jolloin koko elämä voi alkaa tuntumaan raskaalta suoritukselta ilman aitoa tunneyhteyttä itseen. Ihmissuhteissa suorittajalle on usein tärkeämpää se miltä hänen elämänsä näyttää ulospäin kuin se miltä oma elämä ja ihmissuhteet tuntuvat. Suorittaja ikäänkuin kadottaa kosketuksensa ydin minäänsä. Kuka olen? Mitä oikeasti haluan? Kenen kanssa haluan olla ja miksi?

Nyky-yhteiskunnan vaatimukset ja kiireinen tahti vetävät herkästi mukaansa, jolloin kuka tahansa meistä on riskissä muuttua suorittajaksi. Suurimmassa riskissä ovat tunnolliset ihmiset ja perfektionistit. Tunnollinen ihminen haluaa tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja hän usein vaatiikin itseltään kohtuuttomia. Ruoskitaan itseä liikkeelle vaikka voimat olisivat vähissä. Ei anneta itsen levätä koska muuten tunnollinen ihminen kokee herkästi epäonnistuneensa tai pettäneensä odotukset.


Suorittajan elämässä säännöt, järjestys, ylitunnollisuus ja kontrollin tarve näyttelevät pääosaa. Voimat ovat vähissä, mutta mitä väsyneemmäksi suorittaja käy sitä enemmän hän suorittaa. Ilo ja keveys katoavat ja jäljelle jää uupumus sekä pakonomainen tekeminen.Ihminen itse ei enää välttämättä tiedä miksi hän tekee kaikkia niitä asioita, joita kokee olevan pakko tehdä. Oravanpyörä on valmis.


Kiireestä tai ruuhkavuosista huolimatta elämän ei kuitenkaan tarvitse olla jatkuvaa taistelua uupumusta vastaan. Onkin hyvä pysähtyä omien arvojen äärelle ja kysyä itseltään elääkö omien arvojensa mukaista elämää. Minkälaiset arvot ovat aidosti itselle tärkeitä? Vastaa itsellesi rehellisesti vietätkö riittävästi aikaa sinulle tärkeiden asioiden ja ihmisten äärellä. Mitkä asiat tuovat sinulle iloa ja onnea? Elätkö kenties"sitku-elämää"?Miltä kehossasi tuntuu? Kuullostele itseäsi ja hiljenny oman itsesi äärelle. Erilaiset kiputilat, väsymys tai ärtymys voivat olla merkkejä elämän liiallisesta hektisyydestä. Kehossasi voi tuntua jatkuva hermostunut surina, joka estää pahimmillaan levähtämisen ja rentoutumisen. Suorittaja ei myöskään anna itsensä levähtää tai siitäkin on tehty suoritus muiden joukossa.Suorittaja ei pidä itseään kelpaavana tai hyväksyttävänä omana itsenään vaan pyrkii jatkuvasti suorittamaan elämää, jotta kelpaisi muille. Olisi muiden silmissä riittävän hyvä. Suorittaja kiinnittää liialti huomiota ulkopuolelta tuleviin viesteihin ja kokee herkästi kehotukset käskyinä. Oma itse hukkuu toisten miellyttämisen alle, jolloin ihminen ei elä mielekästä elämää omien arvojensa mukaisesti.


Koskaan ei ole liian myöhäistä laittaa pistettä suorittamiselle. Jokaisella on oikeus elää hyvää ja riittävän omannäköistä elämää, joka pohjautuu itselle tärkeisiin arvoihin.Tyytyväisyys omaan elämään lähtee siitä, että ihminen alkaa pysähtymään itsensä äärelle, kuuntelemaan itseään, omia toiveitaan ja halujaan sekä alkaa askel kerrallaan muuttaa käytöstään niiden mukaiseksi. Toisin sanoen mieti rauhassa minkälainen elämän rytmi sopii juuri sinulle parhaiten. Pyri katsomaan asioita positiivisuuden kautta, listaa jokaiselta päivältä ainakin viisi onnistunutta asiaa, listaa omia vahvuuksiasi ja uskalla antaa itsellesi aidosti tunnustusta.


Suorittajan voi olla vaikea päästää irti kontrollin tunteesta. Hallinnan tunteen katoaminen voi aiheuttaa ahdistuksen tunnetta. Onkin hyvä pohtia mihin asioihin voi itse vaikuttaa ja mitkä asiat ovat meistä riippumattomia.

Suorittajan kontrolloidessa ihmissuhteitaan seurauksena voi olla mustasukkaisuutta ja toisen tukahduttamista. Pyri antamaan toiselle tilaa ja käännä oma käytöksesi toisin päin, jolloin voit tunnustella miltä oma käyttäytyminen toisesta tuntuu.Kiinnitä huomiota siihen kuinka olet ihmissuhteessa. Onko suhde tasavertainen vai pyritkö kenties kontrolloimaan ja hallitsemaan toista osapuolta. Anna toiselle tilaa ja uskalla luottaa muihin ihmisiin.Ihmistä ei ole luotu pärjäämään yksin. Läheiset ihmiset ovat tuki ja turva sekä mahtava voimavara kun haluat muuttaa elämääsi.

Suorittaja elää usein elämäänsä tarkoin suunnitellun kaavan mukaisesti. Suorittajalle on tärkeää aikatauluttaa ja pitää elämä tietyssä järjestyksessä, jolloin yllätyksille ei juuri jää aikaa eikä tilaa. Lähde rikkomaan tätä kaavaa pienin askelin. Muuta tietoisesti omia toimintatapoja vaikka alkuun muutos voikin suorittajan mielessä tuntua vaikealta ja jopa ahdistavalta. Pikku hiljaa paatuneinkin suorittaja saa kokea spontaaniuden aikaansaamia ikimuistoisia hetkiä.


Aloita muutos pienin askelin. Jätä tietoisesti itsellesi vapaa-aikaa ja pidättäydy täyttämästä vapaita kotitöillä tai muilla velvollisuuksilla. Paina tietoisesti jarrua, jotta ehdit nähdä ja aistia maisemia ja tuoksuja elämäsi tiellä.172 views0 comments

Recent Posts

See All