Search
  • Mia Björk-Niemi

HYVINVOINTIA HUUMORILLAHuumori auttaa selviytymään elämän vaihtelevissa tilanteissa. Naurun avulla haastavien tilanteiden kohtaaminen sujuu kevyemmin. Yhdessä nauraminen yhdistää ihmisiä ja lisää myönteistä vuorovaikutusta. Nauru hoitaa terveyttämme monin tavoin ja voidaankin todeta nauramisen olevan tehokasta aerobista harjoitusta. Pallealihas työskentelee ahkerasti, jotta saisimme naurupyrähdyksen aikana riittävästi happea. Nauramistoiminnon ulkopuolella olevat lihakset rentoutuvat ja naurun loputtua nauramiseen osallistuneet lihakset rentoutuvat. Nauramisen aikana kehossamme tapahtuu useita erilaisia fysiologisia toimintoja, joilla on hyvinvointiamme parantava ja hoitava vaikutus mm. stressihormonien vähenemisen ja immunologian vahvistumisen myötä. Naurun avulla vahvistumme ja kestämme myös mahdollista kipua paremmin. Naurua voidaankin hyvällä syyllä kutsua ilmaiseksi lääkkeeksi moneenkin vaivaan!


Huumoria esiintyy kaikenlaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Sen tarkoituksena on saada ihmiset nauramaan ja hyvälle tuulelle.Vuorovaikutus on hyväntahtoista ja leikkisää. Huumoriksi luokitellaan kaikki se, mitä ihmiset sanovat tai tekevät ja joka koetaan hauskaksi. Yleensä nauramme enemmän seurassa kuin yksin, jolloin tilanne on myös sosiaalinen. Tämä huumorityyli on yhdistävää huumoria. Itseparannushuumoria on elämänasenteen humoristisuus ja oman olon helpottaminen huumorin avulla.


Sen lisäksi että huumori lisää hyvää mieltä ja vähentää negatiivisia tunteita kuten masennusta ja ahdistusta, sitä voidaan pitää erittäinkin hyvänä stressinhallintakeinona. Huumorin avulla harjoitamme hyviä sosiaalisia taitoja ja näkökulmamme ympäröivään maailmaan on myönteisempi.

Vuorovaikutuksessa ihmiset osallistuvat huumoriin ja nauruun, he voimaantuvat ja kokevat vähemmän alakuloisuutta, ahdistusta, ärtymystä tai jännitystä. Tällä on ehdottomasti positiivinen vaikutus mielenterveyteen!


Kuitenkin, on olemassa myös terveydelle haitallista huumoria. Aggressiivisen huumorityylin avulla ihminen pyrkii kohottamaan omaa asemaansa muiden kustannuksella. Tälläinen huumori on kritisoivaa, sarkastista ja ivallista. Itseä vahingoittavalle huumorille on tyypillistä hyväksynnän ja huomion hakeminen toisilta ihmisiltä omien psykologisten tarpeiden kustannuksella. Näille huumorityypeille on ominaista, että ne herättävät vastapuolessa yleensä negatiivisen reaktion.

Itsestä pilkan tekeminen ja nöyryyttäminen on lannistumishuumoria, jolloin ihmisen tarkoituksena on huvittaa muita itsen kustannuksella.Huumorilla voidaan lievittää myös omia tunnetiloja sosiaalisesti hyväksytyllä tavalla. Esimerkiksi työpaikalla on parempi nauraa itselleen kuin kiukutella työkaverille. Työpaikan ilmapiiristä kertoo paljon se onko huumori sallittua ja avointa vai onko se mahdollisesti siirtynyt pienempiin porukoihin. Huumorin kieltävä ilmapiiri ajaa ihmiset hakeutumaan pienempiin sallivampiin"yksiköihin", jossa koetaan ilmapiiri sallivammaksi. Tämänkaltainen ilmapiirin"haistelu"ja miettiminen mitä voi sanoa ja kenelle kuluttaa turhaa aikaa ja energiaa. Tästä voidaan usein päätellä ettei työyhteisössä vallitse yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yleisesti voidaan todeta huumorin lisäävän selvästi hyvinvointia työpaikoilla. Se auttaa työntekijöitä jaksamaan lisäämällä myönteistä energiaa työpaikalla. Lisäksi huumorilla on taipumus lisätä avointa ilmapiiriä sekä vuorovaikutusta ihmisten välillä.
Annetaankin huumorin kukkia, naurun kuplia ja iloitaan hyvistä hetkistä!


52 views0 comments

Recent Posts

See All