Search
  • Mia Björk-Niemi

Erilaisuus, vahvuus vai heikkous

Kummassa sinä tunnet olosi kotoisammaksi? Kummassa olosi rentoutuneemmaksi?Luonnon helmassa ja hiljaisuudessa vai kaupungin sykkeessä?

Me ihmiset olemme erilaisia. Hyvä niin. Miksi pitäisikään mahtua samaan muottiin? Erilaisuus on rikkaus mutta mitä tapahtuukaan kun yhteiskunta pusertaa ihmisiä samaan, ennalta suunniteltuun ja ikäänkuin normaaliksi luokittelemaansa malliin ja muottiin? Pienestä pitäen lapselta odotetaan tietynlaista käytöstä, tietynlaista tapaa olla ja oppia. Uskallan väittää että moni mielen hyvinvointiin liittyvä haaste voitaisiin välttää jos lapsen henkilökohtaista piirteitä tai tapaa olla ei problemalisoitaisi niin herkästi. Jokaisessa on voimavaroja ja vahvuuksia, joihin keskittymällä ja kasvattamalla luomme terveemmän pohjan itsetunnon kehittymiselle ja sitä kautta vahvemman kivijalan, jolle mielen hyvinvointi lapsesta lähtien rakentuu.

Haastan jokaisen pysähtymään oman ajattelunsa ja toimintansa äärelle. Miten juuri minä toimin ja ajattelen haastavasti tai erilailla käyttäytyvän lapsen ja nuoren kohdalla? Hyvä on myös huomioida mikä toisen olemisessa tai tekemisessä juuri itseen vaikuttaa. Mikä ärsyttää, pelottaa tai hämmentää? Mitä toinen ylipäätään itsessä herättää. Mitäpä jos tietoisesti pyrkisitkin ajattelemaan ensi tapaamisella toisin? Mitä jos menisitkin tapaamiseen ajatellen tietoisesti toisesta jotakin hyvää. Entäpä jos ottaisit tavaksi tuoda esille toisen vahvuuksia ja hyviä asioita? Harva käyttäytyy tietoisesti tahallaan "väärin". Tai jos, niin sekin on viesti jostakin eikä tällöinkään paras apu tai tuki ole vastata agressioon aggressiolla.


12 views0 comments