PALVELUT YKSITYISILLE

Mieli on kuin lihas, joka kasvaa ja kehittyy kun sitä käyttää ja harjoittaa. Hyvinvoinnin kannalta onkin tärkeää tuntea itsensä ja se miten oma mieli toimii, mitkä ovat omia vahvuuksia ja mitä kukin haluaisi itsessään kehittää. Avaimet omaan hyvinvointiin löytyvät omasta itsestä mutta välillä itse kukin voi kaivata hieman apua, jotta omaan mieleen kurkistaminen ja siihen tutustuminen onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Famoren kautta saat asiantuntevaa apua ahdistukseen ja masennukseen tai tukea kun haluat oppia tuntemaan paremmin oman mielen maailmasi tai kirkastaa tulevaisuuden tavoitteesi.

Annan osaamiseni käyttöösi kun haluat muuttaa elämäsi suunnan tai haluat muuten pysähtyä ja arvioida omaa tilannettasi. Terapeuttisen työskentelyn avulla voit turvallisesti ottaa askeleen kohti itse määrittelemiäsi tavoitteita. 

 

Autan myös tilanteessa, jossa jokin huolettaa tai elämä tuntuu raskaalta. Tuen vanhemmuuttasi jos elämänvaihe tuntuu haastavalta ja kuulen nuortasi jos murrosiän kriisit ahdistavat. Autan koko perhettä jos arki on jyrännyt hyvinvoinnin yli ja ristiriidat painavat päälle.

 

Haluan tarjota enemmän koko perheelle mutta erityinen vahvuuteni on nuorissa, nuorissa aikuisissa sekä vanhemmuudessa. Räätälöin mielelläni sinulle mielesi hyvinvointiin tai perheesi avuksi tarpeenmukaista tukea, joten otathan yhteyttä ja sovitaan tapaaminen. Famore tarjoaa asiakkaan tarpeenmukaista palvelua, joten tulen mielelläni myös kotikäynnille.

Työskentely suunnitellaan juuri sinun tarpeidesi ja toiveidesi mukaiseksi. Työskentelyn ei tarvitse olla vastaanotto tyyppistä työskentelyä vaan käytän työskentelyssäni paljon toiminnallisuutta etenkin nuorten kanssa.

FAMORE tuottaa Kelan Nuotti-valmennusta. Nuotti-valmennus on Kelan järjestämää, matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta 16-29 vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua tai opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan. Työskentelyllä pyritään siihen,että nuoren mielenkiinto suuntautuisi vähitellen kohti opiskelu-tai työelämää. Työskentelyssä keskitytään nuoren vahvuuksiin ja voimavaroihin, joita hyödyntämällä tuetaan nuorta muutostyössä.

Famoren Nuottivalmentajina toimivat:

Mia Björk-Niemi

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Ratkaisukeskeinen terapeutti

Läheisneuvonpidon koollekutsuja

Taru Keskinen

Sosionomi

Ratkaisukeskeinen terapeutti

Miten edetä?

 1. Nuori soittaa Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205, jossa otetaan vastaan soittopyyntö.

 2. Kuntoutuksen asiantuntija ottaa nuoreen yhteyttä.

 3. Nuorta haastatellaan puhelimitse ja hän voi jättää suullisesti hakemuksen.

 4. Nuori saa päätöksen kuntoutuksesta ja valitsee itselleen valmentajan alueen palveluntuottajista.

 5. Valmentaja on yhteydessä nuoreen ja valmennus alkaa. 

Lue lisää Kelan esitteestä

FAMORE tarjoaa Kelan Oma väylä kuntoutusta, joka on tarkoitettu 16-29-vuotiaille työssäkäyville tai väliaikaisesti työelämästä oleville nuorille, joilla on todettu joko autisminkirjon häiriö tai ADHD/ADD.

Oma väylä kuntoutusta Famorella tarjoavat psykiatrinen sairaanhoitaja/ratkes terapeutti Mia Björk-Niemi,Sosionomi amk/ratkes terapeutti Taru Keskinen sekä psykologi Aki Kuitunen.

Kuntoutukseen haetaan Kelan lomakkeella KU132.Tarkemmat ohjeet löydät täältä https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

PALVELUT KUNNILLE

Tarjoan kattavaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua sekä osaamista pitkällä kokemuksella. Famoren ehdottomana vahvuutena on psykiatrisen ammattitaidon ja sosiaalihuollon osaamisen yhdistäminen. 

 • Perhetyö

 • Jälkihuoltotyöskentely

 • Ammatillinen tukihenkilötyöskentely

 • Konsultaatio ja koulutus erityisesti nuorten mielenterveyden häiriöihin liittyvissä asioissa

 • Psykiatrisen sairaanhoitajan kokonaisvaltainen työskentely. Pitää sisällään hoidontarpeen arvion, hoitointervention, tukityöskentelyn ja tarvittaessa eteenpäin ohjauksen.

 • Psykososiaalinen kriisityöskentely

 • Läheisneuvonpidon koollekutsujan työskentely. 

 • Ryhmämuotoinen tukityöskentely

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Annan mielelläni psykiatrisen osaamisen avuksi haastaviin tilanteisiin ja tuon erityisosaamista palveluprosessiin. 

PALVELUT YRITYKSILLE JA SEUROILLE

Tarjoan yrityksille työhyvinvointia tukevia ja lisääviä palveluita. 

 • Työyhteisön ratkaisukeskeinen kehittäminen

 • Työhyvinvointipäivät ratkaisukeskeisellä otteella mielenhyvinvointia parantaen

 • Hyvinvointivalmennus suorituskykyä tukemaan

 • Konsultaatio ja koulutus mielen hyvinvointiin liittyvistä teemoista kuten stressin vaikutus suorituskykyyn ja keinoja stressin purkamiseen ja hallintaan

Yritysten ja seurojen palvelut räätälöidään tarpeen mukaisiksi. Ota yhteyttä niin suunnitellaan juuri sinun yhteisöllesi sopiva tapa lisätä hyvinvointia.​

Hakusanat: terapeuttinen tuki, masennuksen hoito, ahdistuksen hoito, nuorten mielenterveys, apua perheille

Palvelumuodot

Haluan tarjota ihmisille mahdollisimman mutkatonta ja helposti lähestyttävää mutta vaikuttavaa palvelua. Palvelut muokataan aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi ja mahdollisimman helposti saavutettavaksi, joten tapaamiset voidaan aina järjestää asiakkaan lähtökohdista toivotussa paikassa esimerkiksi kotona tai vaikkapa liikkumalla asiakkaan toivomalla tavalla.

 

Työskentelen myös puhelimitse, sähköpostitse sekä skypen kautta. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva ja itselle oikea tapa työskennellä. 

Koulutukset, luennot ja workshopit voidaan järjestää yrityksen omissa tiloissa tai muuten sovitussa tarkoituksenmukaisessa tilassa.