HINTAESIMERKKEJÄ
Psykiatrisen sairaanhoitajan tapaaminen 75 € /h, 105 € /90 min.
Tapaaminen pitää sisällään mahdollisimman kattavan arvion asiakkaan tilanteesta, jonka perusteella laaditaan hoito/tukityöskentelysuunnitelma.
Jatkotyöskentelyä varten mahdollisuus räätälöidä yksilöllinen hoitopaketti, jolloin kokonaiskustannus asiakkaalle edullisempi.
Akuutti kriisitapaaminen 80 €/ h tai 110 €/ 90 min.
Nämä ajat on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat kohdanneet akuutin, odottamattoman elämänkriisin ja tarvitsevat ajan mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 75 €/h, 105 €/90 min.
Jatkotyöskentelyä varten mahdollisuus räätälöidä yksilöllinen hoitopaketti, jolloin kokonaiskustannus asiakkaalle edullisempi.
 
Terapeuttinen tukihenkilötyöskentely 66 €/h. Erinomainen nuorille!
Työskentelyyn kuuluu toiminnallisuus ja asiakkaan itsenäistymisen ja itsepärjäämisen tukeminen.
Palveluun sisältyy pienemmät kulut kuten kahvilla käymiset yms. Selvästi isommista kuluista mahdollinen kulukorvaus. Toiminnallisuus huomioon ottaen kilometrikorvaukset 0,43 €/km lisätään tuntihintaan 25 km ylittävältä osalta/suunta
Tähän työskentelymuoroon suositellaan pidempiaikaista työskentelysuhdetta, jolloin myös mahdollisuus räätälöidä yksilöllinen tukipaketti, jolloin kustannuksiin vaikuttaa kokonaistuentarve, sopimuksen pituus yms.
Terapeuttinen työskentely perheen kanssa, hinta arvioidaan tapauskohtaisesti.
Erityisosaamisena murrosikäisten nuorten perheet ja vanhemmuus.
Myös tämä työskentely mahdollista räätälöidä eri pitusiin jaksoihin, jolloin kokonaiskustannus asiakkaalle edullisempi.
Terapeuttisen hyvinvointivalmennuksen hinta räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi paketiksi, jolloin hintaan vaikuttaa työskentelyn arvioitu kesto ja asiakkaankokonaistilanne.
Muistathan että hinnat ovat esimerkkejä.  Jokaisen asiakkaan tilanne on ainutlaatuinen, jonka vuoksi myös työskentely räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Kysy rohkeasti apua omaan tilanteeseesi.