HINTAESIMERKKEJÄ
Yksityishenkilöiden terapiat tällä hetkellä Helsingin Väestöliiton kautta. Ajan voit varata Väestöliiton terapiapalveluiden kautta, suoraan soittamalla 046 9222 162 tai laittamalla sähköpostia mia.bjork@famore.fi. Tällä hetkellä suositellaan puhelinterapiaa vallitsevan tilanteen vuoksi. Puhelinterapian on todettu olevan yhtä vaikuttavaa kuin kasvokkain tapahtuvan terapian.
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 96 € 45 min, 125 € 60 min. Hinnat sisältävät 16 € palvelumaksun, sisältäen myösKanta-maksun
Terapeuttinen tukihenkilötyöskentely 66 €/h. Erinomainen nuorille!
Työskentelyyn kuuluu toiminnallisuus ja asiakkaan itsenäistymisen ja itsepärjäämisen tukeminen.
Palveluun sisältyy pienemmät kulut kuten kahvilla käymiset yms. Selvästi isommista kuluista mahdollinen kulukorvaus. Toiminnallisuus huomioon ottaen kilometrikorvaukset 0,43 €/km lisätään tuntihintaan 25 km ylittävältä osalta/suunta
Tähän työskentelymuoroon suositellaan pidempiaikaista työskentelysuhdetta, jolloin myös mahdollisuus räätälöidä yksilöllinen tukipaketti, jolloin kustannuksiin vaikuttaa kokonaistuentarve, sopimuksen pituus yms.
Terapeuttinen työskentely perheen kanssa, hinta arvioidaan tapauskohtaisesti.
Erityisosaamisena murrosikäisten nuorten perheet ja vanhemmuus.
Myös tämä työskentely mahdollista räätälöidä eri pitusiin jaksoihin, jolloin kokonaiskustannus asiakkaalle edullisempi.
Terapeuttisen hyvinvointivalmennuksen hinta räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi paketiksi, jolloin hintaan vaikuttaa työskentelyn arvioitu kesto ja asiakkaankokonaistilanne.
Muistathan että hinnat ovat esimerkkejä.  Jokaisen asiakkaan tilanne on ainutlaatuinen, jonka vuoksi myös työskentely räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Kysy rohkeasti apua omaan tilanteeseesi.